โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13 กันยายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 11- 13 กันยายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!