หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มสำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้กักกันตัวในเขตตำบลลานตากฟ้า หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๔ และศูนย์พักคอยตำบลลานตากฟ้า กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ตุลาคม 2564
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป รายนายอธิป เที่ยงสมพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ตุลาคม 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2564