วัดพุทธธรรมรังษี

วัดพุทธธรรมรังษี
หมู่ 1   ตำบลลานตากฟ้า  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม