วัดลานตากฟ้า

ตั้งเมื่อ พ.ศ.2300 สันนิษฐานว่าสร้างสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เรียกขานกันว่า วัดลานตากผ้า แต่เนื่องจากเวลาล่วงเลยมานาน จึงเรียกเพี้ยนไปเป็น ลานตากฟ้า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2497