สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

วรชัย วัฒนากรแก้ว