ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมตู้เย็นจำนวน1ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง