ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน2รายการสำหรับกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง