ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเป็นโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้จำนวน4ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง