ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างในกิจการประปาจำนวน20รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง