ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์จำนวน2,000แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง