ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง