ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม หอถังบ้านนางบัวทิพย์ หมู่1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง