ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุกขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง