ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้กักกันตัวในสถานที่ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่1 ตำบลลานตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง