ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองโยงฝั่งเหนือ หมู่ที่3 ตำบลลานตากฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26 มีนาคม 2564
 ประเภท : รายงาน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง