ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรัษาเครื่องปรับอากาศจำนวน4เครื่อง ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง