ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 87-0972นฐเลขรหัสพัสดุ011-50-0001โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง