ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางจำนวน6ล้อสำหรับรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน87-0972นฐ เลขรหัสพัสดุ011-50-0001โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง