ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินสำหรับใส่เครื่องพ่นยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง