ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชนิดผงจำนวน50กิโลกรัมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง