ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง