ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง