ประกวดราคาก่อสร้างรั้วและทางเข้าออกที่ทำการอบต.ลานตากฟ้าและป้ายที่ทำการอบต.ลานตากฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!